Elektroniska underskrifter

Elektroniska underskrifter

Elektroniska underskrifter

Den 16:e november kommer Sambruks och Kivos att gemensamt hålla en seminariedag kring elektroniska underskrifter i Mölndals stadshus. Boka dagen!  Intresset är stort i kommunerna för elektroniska underskrifter och just nu har vi dialog med flera kommuner som kommer att berätta om sina initiativ. Karlskrona och Mölndal  är kommunerna som har påbörjat eller är i startgroparna med implementationsprojekt. Vi har även en dialog med SKL som vi hoppas kan komma och kanske även några leverantörer kan dyka upp. Hoppas vi ses den 16:e november! Programmet kommer senare att publiceras längre fram.