Kivos och Sambruk genomför dag om molntjänster

Kivos och Sambruk genomför dag om molntjänster

Kivos och Sambruk genomför dag om molntjänster

Den 1:a november genomför Kivos och Sambruk en gemensam erfarenhetsdag kring molntjänster för kontorsprogram och samarbetsytor.  Frågan är het ur flera aspekter. Inte minst i kölvatten på Transportstyrelseskandalen.

Vi kommer att vara i Mölndals stadhus. Start kl 09:00 och avslut kl 14:00. Vi kommer att få lyssna till erfarenheter från Ale, Lomma och Mölndal samt lyssna till och föra dialog med kammarkollegiet kring programvaruinköp och licenser. Nytt ramavtal för programvaror och tjänster är på gång och vi får säkert höra lite om det. Anmälan per mail till goran.westerlund@alingsas.se.

Program

09:00 Fika (drop in)

09:30 Inledning – Annika Samuelsson, Sambruk och Göran Westerlund, Kivos

09:40 Ale kommuns resa med Office 365 – Christina Larsson och Per-Erik Lundahl

10:20 Mölndals stad: Google i skolan

11:00 Lomma kommun – Så gjorde vi Office 365 – Patrik Flensburg

11:30 Lunch

12:30 Kammarkollegiet – Införande och licensköp av molntjänster ur ett Sverigeperspektiv – Daniel Melin och Mikael Larsson

14:00 Avslutning