Kivos

10 öppna lösningar för medborgardialog

Open Government, E-Government och Government 2.0 är begrepp som förkommer i debatten kring offentlig sektor och medborgardialogen. Här hittar du 10 intressanta IT-verktyg inom området. Alla med öppen källkod.

  1. CitySourced – app som hjälper medborgaren att rapportera olika frågor tex miljöfrågor till myndigheten http://www.citysourced.com/
  2. FixMyStreet –  rapportera störningar i närmiljön http://fixamingata.se
  3. OpenPlans – transport- och planeringsverktyg för städer http://openplans.org/
  4. Electorate.Me – ger människor en röst i närområdet poltiska och sociala frågor http://www.electorate.me
  5. NationBuilder –  plattform för webbplatser, sociala nätverk och andra online-funktioner för att låta myndigheter och medborgare att kommunicera http://nationbuilder.com/
  6. OpenPublic –  content management system för städer och kommuner för att nå ut till allmänheten http://openpublicapp.com/
  7. Open311 – öppet API för rapportering i samhällsfrågor http://open311.org/
  8. Granicus – hantera etermedia online och via mobila lösningar https://www.granicus.com
  9. SeeClickFix –app för  att rapportera problem i närområdet http://sv.seeclickfix.com/
  10. Open City –  program för att främja insynen i städer och kommuners arbete http://www.opencity.info/

http://opensource.com/government/13/10/tools-open-source-cities?sc_cid=70160000000c9pZAAQ


Publicerat

i

,

av

Etiketter: