Kivos

3Q (Quo Vadis, Quid Agis, Quando)

Namn: 3Q (Quo Vadis, Quid Agis, Quando)

Leverantör: Miljödata AB

Hemsida: http://www.miljodata.se/

Testdatum: 2010-06-18

3Q är ett webbaserat system som använder ActiveX-komponenter som startar MS Word för diverse utskrifter.

Slutsats: Fungerar inte med OpenOffice.