Kivos

AlkT

 

Namn: AlkT (ett program för handläggning av alkoholtillstånd)

Leverantör: Landborgen AB

Hemsida: http://www.landborgen.se/

Testdatum: 2009-09-26

AlkT kräver Microsoft Access.

Slutsats: AlkT fungerar inte med OpenOffice