Kivos

AMEa

 

Namn: AMEa (ett program för administration av arbetsmarknadsåtgärder)

Leverantör: Invid

Hemsida: http://www.invid.se

Testdatum: 2009-01-19

Systemet kräver Microsoft Access Runtime.

Slutsats: AMEa fungerar inte med OpenOffice