Kivos

BAB

Namn: BAB (Bostadsanpassningsbidrag)

Leverantör: Göran Widergren Programutveckling

Hemsida:

Testdatum: 2008-12-10

BAB har en Accessdatabas, vilket kräver MSO Professional

Slutsats: BAB fungerar inte med OpenOffice