Kivos

BeSched

Namn: BeSched

Leverantör: SYSteam

Hemsida: http://www.systeam.se/

Testdatum: 2010-06-17

BeSched är beroende av MSO. Man kan ta fram och titta på rapporter, men Excel krävs för exportering av rapporterna.

Slutsats: BeSched fungerar inte med OpenOffice.