Kivos

Byggreda

 

Namn: Byggreda

Leverantör: EDP Consult AB

Hemsida: http://www.edpconsult.se

Testdatum: 2010-06-29

Byggreda har koppling mot Access.

Slutsats: Byggreda fungerar ej med OpenOffice