Kivos

”Challenges in working with communties ”

LIM-IT projektet vid Högskolan i Skövde håller den 22:e november ett möte med rubriken ”Challenges in working with communties – experiences from a muncipality perspective”. Erfarenheter från Alingsås kommun och kommunsamarbeten i ett antal olika digitaliseringsprojekt och initiativ kommer att redovisas och diskuteras. Hur tillvaratar vi goda idéer? Hur skapas hållbarhet över tid kring samverkan och innovation? Vilka är faktorer påverkan möjligheterna att nå framgång? Det är några av frågeställningarna som belyses. Förmiddagen är öppen för alla intresserade, men föranmälan krävs. Läs mer >

https://www.his.se/en/Research/informatics/Software-Systems-Research-Group/Article20191122/


Publicerat

i

av

Etiketter: