Kivos

Digitala signaturer: Sambruk släpper erfarenhetsdokument

Sambruks nätverk för e-underskrifter har släppt ett dokument med erfarenheter av kommunernas omställning från pappersunderskrifter till digitala signaturer. Dokumentet innehåller också omfattade referenser till när underskrift kan krävas.

Bland rubrikerna:

Vad behöver man skriva under
Olika former av elektronisk underskrift?
Underskrifter av sekretessdokument
Distribuera och verifiera underskriva dokument
E-arkiv och bevarande av underskrivna handlingar
Omvärldsanalys
Olika standarder och rekommendationer att ta hänsyn till

Läs mer > https://sambruk.se/wp-content/uploads/2020/06/Sambruks-n%C3%A4tverk-Praktiska-erfarenheter-kring-e-signering.pdf

Sambruks nätverk kring e-underskrifter släpper dokument om de senaste årens erfarenheter

Publicerat

i

av

Etiketter: