Kivos

DuoSTATION

 

Namn: DuoSTATION

Leverantör: ProgramDuon AB

Hemsida: http://www.programduon.se/

Testdatum: 2010-05-27

 

Slutsats: Programmet fungerar med OpenOffice. Systemet genererar rapporter. Dessa kan man se direkt i systemet men man kan även exportera dem i .xls-formatet. Dessa filer går bra att öppna med Calc