Kivos

E-tjänstlösning för kommuner

Kivos har startat ett samarbete med Pulsen kring en E-tjänstlösning för kommuner. Redan under våren kommer ett antal e-tjänster att lanseras. Falköpings kommun kommer att vara pilotkommun. Idagsläget har flera kommuner skrivit avtal med leverantören Pulsen.

Inom Kivos finns en arbetsgrupp i frågan som också utgör referensgrupp för utvecklarna. Just nu arbetar gruppen tillsammans med Pulsen att ta fram och prioritera vilka etjänster som skall lanseras.

E-tjänstlösningen bygger på öppen källkod och kommer att kunna laddas ner från wordpress.kivos.se ett år efter lansering. Är du nyfiken så kontakta IT-chef Per Augustsson på Falköpings kommun – per.augustsson@falkoping.se

Projektledare på Pulsen är Christina Utzon – christina.utzon@pulsen.se

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: