Kivos

Elektroniska underskrifter

Den 16:e november kommer Sambruk och Kivos att gemensamt hålla en seminariedag kring elektroniska underskrifter i Mölndals stadshus.  Intresset är stort i kommunerna för elektroniska underskrifter och just nu har vi dialog med flera kommuner som kommer att berätta om sina initiativ. Karlskrona och Mölndal  är kommunerna som har påbörjat eller är i startgroparna med implementationsprojekt. Vi kommer även att få lyssna till Sven-Håkan Olsson och Stefan Runneberger som har stor kunskap kring e-underskrifter.

Programmet:

09:30 Fika

10:00 Annika Samuelsson hälsar välkommen till Mölndals stad

10:15 Sambruk – vad är nyttan? Göran Westerlund, CDO, Alingsås kommun & Britta Sandblom, verkställande tjänsteperson för Sambruk

10:25 E-underskrifter – praktik & teori, Sven-Håkan Olsson, Definitivus

11:05 Paus

11:15 Mölndals stad e-underskrifter, Annika Samuelsson, tf IT-chef och Filipe Flores, projektledare

11:45 Lunch

12:30 Karlskrona kommun – så gjorde vi, Emma Hessbo, projektledare

13:00 E-underskrifter & dina processer, Stefan Runneberger, Nexus

13:30 Gruppdiskussioner – vad kan vi samverka kring?

14:00 Slut

Seminariedagen är rum hos Mölndals stad, Stadshuset, Göteborgsvägen 17, Mölndal.

https://goo.gl/maps/cyUTVUQFtU82

 


Publicerat

i

av

Etiketter: