Kivos

Ersättning av Skype i Skatteverkets och Kronofogdens verksamhet

Utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv är användning av Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform problematisk, så sammanfattar Skatteverket och Kronofogdemyndigheten sitt beslut att titta på alternativ till att ersätta Microsoft Skype med Teams.

Vidare skriver myndigheterna ”De stora informationssamlingar som myndigheterna skulle göra tillgängliga för ett privat bolag i förening med uppgifternas känslighetsgrad och avsaknaden av tillräckliga kompensatoriska åtgärder gör det inte möjligt att överväga Teams som en helhetslösning i myndigheternas verksamhet.”

Utöver de lagliga riskerna så framhåller myndigheterna att ”Härutöver har Skatteverket och Kronofogden vid sin riskbedömning beaktat risker för inlåsningseffekter, kostnader, kontinuitet och fortlöpande förändringar av Teams. Sammantaget talar även övriga faktorer emot Teams som en helhetslösning som video- och samarbetsplattform.”

Vad kraven på ett alternativ är framgår i texten ”Skatteverket och Kronofogden avser att utforska alternativ till Skype som framtida video- och samarbetsplattform. Lösningen bör utöver digitala möten även inkludera funktioner för t.ex. ordbehandling, dokumenthantering och olika samarbetsfunktioner.”

Läs hela beslutet här > https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/rapporterremissvarochskrivelser/remissvar/2021/remissvar2021/8958696.5.3016b5d91791bf54679d41.html?q=ID+06


Publicerat

i

av

Etiketter: