Kivos

FixaMinGata nominerat till eDiamond Award

fixamingata

På eFörvaltningsdagarna 2013 den 9-10 oktober delas eDiamond Award ut till den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare med fokus på nytta i sparad tid eller pengar för medborgare eller företagare. I år är FixaMinGata är en av sex nominerade kandidater.

Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att
Sverige blir ett föregångsland inom området e-förvaltning, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

http://eforvaltningsdagarna.se/2013/10/01/ediamond-award-2013-de-nominer…

http://sambruk.se/ovrigt/nyhetsarkiv/nyanyhetsarkivet/fixamingataarenavsexnomineradetillediamondaward2013.5.3e7f4ba7140fff9e8b312e5.html


Publicerat

i

av

Etiketter: