Kivos

Göran Westerlund årets IT-personlighet av KommITS

Göran Westerlund, IT-chef på Alingsås kommun och ordförande i Kivos, blev vald till årets IT-personlighet på KommITS vårkonferens 2010.

KommITS styrelses motivering lyder:

”Årets pristagare har med en outröttlig energi och envishet lett tiil ett banbrytande arbete med att införa Open Source och aktualisera öppna standader mot våra leverantörer.

Hans arbete och övertygelse håller på att göra revolution i den kommunala verkligheten, med bättre nytta för våra verksamheter och till väsentligt lägre kostnader.

Bildandet av föreningen Kivos (Kommunsamverkan i väst för Open Source) som sammanhållande part borgar för fortsatt framgångsrik utveckling inom området.”


Publicerat

i

,

av

Etiketter: