Kivos

Hållbar digitalisering – möjligheter och hinder

Konferensen ”Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder” genomförs den 19 augusti 2019 på Högskolan i Skövde under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till verksamhetspersoner och beslutsfattare i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige.

Under konferensen behandlas hur olika aktörer möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar digitalisering. Vidare behandlas olika former av inlåsningseffekter som hindrar en hållbar digitalisering, samt olika dimensioner av öppenhet som stimulerar innovation och kan möjliggöra en hållbar digitalisering. Dagen fokuserar på flera olika perspektiv och belyser olika policymässiga, strategiska, ekonomiska, tekniska och juridiska möjligheter, utmaningar och hinder. Dagen genomförs med flera diskussioner under olika teman, där både ”hinder” samt ”möjligheter” till hållbar digitalisering behandlas.

Läs mer på https://www.his.se/hd2019/. Konferensen är avgiftsfri.

Högskolan i Skövde

Publicerat

i

av

Etiketter: