Kivos

Uppdatering av koden till etjänsten Jukebox

Här hittar du den öppna källkoden för den kommunala etjänsten Jukebox. Framtagandet av etjänsten är ett samarbetsprojekt mellan kommunnätverket Kivos och en systemleverantören Pulsen. Drygt 15-talet kommuner har beslutat sig för att använda tjänsten. Att koden nu publiceras på wordpress.kivos.se är en exempel på förverkligandet av Kivos programförklaring. ”Vi vill verka för användandet av programvaror baserade på öppen källkod och öppna standarder och aktivt verka för en spridning av dessa inom kommunerna.” Initativet ligger i linje med Sveriges kommuner och landsting strategi för Esamhället där öppna standards spelar en viktigt roll. Det kan också ses som ett inspel till den Digital Agendan som regeringen har presenterat.

Programkoden för version 1.0 av Jukebox kommer att bli tillgänglig under licensformen Apache 2.0 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Efter synpunkter har de 4 rar-filer som fanns tidigare har kompletterats med ytterligare 2 rar-filer 2012-04-09. Den tidigare zip-filen har tagits bort och alla kod finns i de 6 rar-filerna

Läs mer om Jukebox på http://www.pulsen.se/varatjanster/kommuner/tjanster/etjansterjukebox.4.5…


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: