Kivos

HEP

 

Namn: HEP (Hushållsekonomiskt program)

Leverantör: Konsumentverket

Hemsida: http://www.konsumentverket.se/

Testdatum: 2009-01-20

Programmet anropar Excel och kan inte öppna Calc.

Slutsats: HEP fungerar inte med OpenOffice.