Kivos

Kivos bärande idé

Kivos bärande idé har varit att nätverka kring möjligheterna att använda open sourceprogramvara i kommunal verksamhet. Som mest har ett 15-talet västsvenska kommuner varit aktiva från 2009 och under ca 10 års tid. Nätverket har därefter trappat ned aktiviteter och fokuserat på att starta nya aktiviteter inom föreningen Sambruks ram. Många kommuner är numera medlemmar i Sambruk som organiserar ca 140 kommuner och regioner nationellt. Denna webbplats finns ännu så länge kvar för den som vill söka information.

Programförklaringen för Kivos

1. Vi vill verka för användandet av programvaror baserade på öppen källkod och öppna standarder och aktivt verka för en spridning av dessa inom kommunerna.
2. Vi vill verka för att sprida information och erfarenheter kring öppna lösningar bland kommuner och övrig offentlig sektor.
3. Vi vill verka för att krav på öppen programvara och öppna standards skall finnas med så långt som möjligt vid upphandling av verksamhetssystem.
4. Vi vill verka verkar för samarbete med universitet och högskolor i frågor om öppna standards.

.


Publicerat

i

av

Etiketter: