Kivos

Kivos höstmöte

Reservera den 17:e september för att höra om danska digitala erfarenheter, om ett nytt spännade projekt med det öppna bibliotekssystemet KOHA, om de nya ramavtalen för programvaror och om öppet GIS-system i Mölndals stad. Det är huvudpunkter på hösten Kivosmöte. Vi kommer att vara i stadshuset i Mölndals stad, Göteborgsvägen 11-17. Med start kl 09:00.

Målgruppen är IT-chefer, bibliotekschefer, informationsansvariga, verksamhetsutvecklare mfl

PROGRAM KIVOSDAGEN 17/9
************************************************************************************************************
kl 09:00 Ankomstfika
************************************************************************************************************
kl 09:15 Öppen GIS-lösning – GIS-ingenjörer, Mölndals Stad
************************************************************************************************************
kl 10:15  Nya ramavtal för programvara – Daniel Melin, Kammarkollegiet
************************************************************************************************************
kl 11:30 Lunch
************************************************************************************************************
kl 12:30 Att införa öppet bibliotekssystem – Victor Sarge, projektledare Region Halland
************************************************************************************************************
kl 13:30 Erfarenheterna från digitaliseringen i Danmark och arbetet med öppna lösningar – Jens Kjellerup, Digitaliseringschef i Ballerup kommun och OS2
************************************************************************************************************
Eftermiddagsfika vid lämplig tidpunkt och avslutning ca 15:30

 

 

Anmälan öppnar den 15:e augusti. Anmäl till goran.westerlund@alingsas.se


Publicerat

i

av

Etiketter: