Kivos lämnar remissvar till E-delegationens betänkade