Kivos

Lotus Domino Document Manager

 

Namn: Lotus Domino Document Manager (tidigare Domino doc)

Leverantör: IBM

Hemsida: http://www.ibm.com

Testdatum: 2009-01-08

Innehållsförteckningen i protokoll är ej klickbar om man skapat den i Writer.
Dokument som är skapade i Writer/Calc kan ej direktsparas i systemet. Man måste spara på h: och sedan dra in dokumentet i systemet.
Man kan ej redigera dokument som sparats i .odf-format.

Slutsats: Lotus Domino Document Manager fungerar inte med OpenOffice.