Kivos

Magna Cura

 

Namn: Magna Cura

Leverantör: Pulsen AB

Hemsida: http://www.pulsen.se

Testdatum: 2008-12-10

Mallarna i systemet har ingen koppling till Word/Excel. Däremot krävs Excel för överföring av testvärden för statistik till SCB.

Slutsats: Magna Cura delvis med OpenOffice