Kivos

Miljöreda

 

Namn: Miljöreda

Leverantör: EDP Consult AB

Hemsida: http://www.edpconsult.se

Testdatum: 2010-06-29

Miljöreda har ”hårda” kopplingar till MS Word.

Slutsats: Miljöreda fungerar inte med OpenOffice