Kivos

Nätverk för e-underskrifter

Protokoll och avtal på papper blir nu digitala med digitala underskrifter

Ett nätverk för att hantera omställningen till digitala underskrifter har varit igång i västra Sverige under 2019 med ett 15-tal kommuner. Nätverket drivs i Sambruks regi . Senast träffades nätverket den 6:e december 2019 i Trollhättans stadshus. Representanter från Ale, Mölndal, Örebro, Karlstad, Torsby, Alingsås, Uddevalla, Trollhättan, Stenungsund, Boråsregionen var på plats. På dagordningen stod behovsanalysen – när krävs digital underskrift utifrån verksamhetskrav och legala krav – och marknadsanalysen och uppdatering av våra arbetsdokument. Även bevarandefrågor var med i grupparbetet. Intressanta resultat från tester av e-underskrivna pdf-dokument presenterades av Björn Lundell och Jonas Gamalielsson. Testerna har utförts av Software Systems Research Group vid Högskolan i Skövde. Säker överföring för e-underskrifter belystes av Sven-Håkan Olsson från Definitivus. Nästa gång ses nätverket i Alingsås den 6:e mars 2020 för fortsatt arbete.


Publicerat

i

av

Etiketter: