Kivos

Öppet seminarium i Riksdagen 18:e mars

Öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen – Hur kan användning av öppna standarder bidra till innovations- och konkurrenskraft i småföretag?

Den 18:e mars genomförs ett öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen.  Det treåriga forskningsprojektet ORIOS redovisar och diskuterar resultat. Projektet har genomförts av forskare vid Högskolan i Skövde i samverkan med tre svenska småföretag: Findwise AB, PrimeKey Solutions AB och RedBridge AB.

Datum: Onsdagen den 18 mars 2015 (klockan 13:00-15:00).

Arrangör: Monica Green (S) och Ulrika Carlsson (C) i samverkan med forskningsprojektet ORIOS (forskare vid Högskolan i Skövde samt representanter för de tre medverkande småföretagen).

Lokal: Templum, Sveriges Riksdag

Seminariet redovisar resultat från forskningsprojektet ORIOS som analyserat betydelsen av att använda öppna standarder inom IT-området för att stimulera innovation och konkurrens på marknaden, samt minimera risken för olika typer av negativa inlåsningseffekter. Inlåsning riskerar utsätta enskilda företag, privatpersoner och offentliga organisationer för stora kostnader och ett långvarigt skadligt beroende av specifik teknologi och enskilda leverantörers lösningar.

http://www.his.se/en/Research/informatics/Software-Systems-Research-Group/Article20150318/

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-ict-standards-fundamental-small-ict-firms


Publicerat

i

av

Etiketter: