Kivos

Öppna lösningar på Offentliga rummet

På konferensen Offentliga rummet  finns möjlighet att deltaga i en nätverksdag kring öppna lösningar och öppen samverkan den 25:e maj under rubriken ”nätverksdag med öppna förtecken”.
Fyra övergripande teman kommer att diskuteras under dagen. A) Grundläggande principer och begrepp kring öppenhet. B) Att utveckla och upphandla öppet: Hur lyckas vi med lokal och global samverkan? C) Öppenhet och webbaserade molnlösningar D) Hur får vi till öppen samverkan?

Seminarieansvariga är Björn Lundell, Open Source Sweden; Anders Nordh SKL & Göran Westerlund, Alingsås kommun

Klicka för att läsa  programmet.

 


Publicerat

i

av

Etiketter: