Kivos

PIM

Pim står för ”praktisk it och media” och är skolverkets site http://pim.skolverket.se . Här hittar du studiematerial för OpenOffice ordbehandlingsprogram writer  och presentationsprogram  impress samt andra opensourceprogram.