Kivos

Raindance

 

Namn: Raindance

Leverantör: Logica

Hemsida: www.logica.se

Testdatum: 2010-05-25

Raindance är beroende av Microsoft Office. Ulrika Ingblad Olson, Logica, menar att de som jobbar i klienten (framförallt ekonomer, controllers, systemförvaltare) bör ha MS Office. De som vill använda sig av det extra rapportpaketet samt kuber måste också ha MS Office installerat.

Slutsats: Raindance fungerar inte med OpenOffice.