Kivos

Rapport från Almedalen 2012

En intensiv Almedalsvecka är till ända. Även de digitala öppenhetsfrågorna tog plats. Under torsdagen genomförde Open Source Sweden ett seminarium om ”Öppenhet och transparens som begrepp – framsteg och motstånd i offentlig sektor”. Först ut var Björn Lundell, forskare på Högskolan i Skövde. Björn gav några smakplock ur hans pågående studie kring kring IT-användningen i landets skolorna. Stimuleras kreativitet och innovation ? Björn har granskat avtalen som föräldrar/elever får underteckna. Studien är ännu inte klar men nämndes flera exempel på skolor som försöker begränsa tillgången till öppen programvara.

Sedan talade Göran Westerlund IT-chef på Alingsås kommun och ordförande i Kivos i frågan om det går att använda öppna programvaror i kommunerna. Förankring i kommunledningen är viktig ansåg Göran. Och en god kommunikation med slutanvändarna. Exempel på där det gå använda öppna program var Open Office/Libre Office i kommunerna. Men också att kommunerna måste ställa krav på leverantörerna av verksamhetssystem för att kunna använda öpppna program.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11508

Flera intressant IT-seminarier genomfördes. Hos Kairos Future handlade det om framtidens kunskapssamhälle kräver öppenhet. Mats Lindgren, VD, Kairos Future talade. Som en motpol till öppenhet beskrevs Apple upp och deras utveckling av iPod upp. Ingen egen teknisk utveckling utan licensiering och förpackning av existerade teknik till en sluten miljö ”The Ipod – Stolen with Pride ?” var en rubrik. Paneldiskussion genomfördes sedan med Sara Modig Ämnesråd och projektledare för den nationella innovationsstrategin, Näringsdepartementet, Anita Hansbo, Rektor, Högskolan i Jönköping och Niklas Junegård, Student competitions.

Här ser du hela seminariet: http://www.tvalmedalen.se/2710

Hosdet IT-Telekomföretagen talade IT-minister Anna-Karin Hatt, som berättade om initiativet ”Mina meddelanden” som skall samla all myndighetspost till medborgaren i en säker e-brevlåda. Anna-Karin Hatt hänvisade till regeringens ”Digitala Agenda” som många dock upplever är en nulägesbeskrivning och inte tillräckligt IT-strategiskt. ”Det finns många standards” står det i dokumentet utan ställa några krav på öppna standards. Efter Anna-Karins Hatt inledning ställde representanter för Microsoft, Google, Tieto och Telia förberedda frågor till ministern. När det sedan blev möjlighet för åhörarna att ställa frågor riktades kritik mot Tietos beslut att inte erbjuda öppna gränsnitt/API:er till sina verksamhetssystem. Enligt frågeställaren har organisationen Sambruk har försökt få leverantörerna av skolsystem – Tieto och IST – men mött ett hårdnackat motstånd. Tietos representant, Roland Granlund, Vice President Tieto Sweden Healthcare & Welfare, tyckte det var Sambruks fel som krävde ”Sambrukslösningar”. Mellan raderna kunde ändå skymtas en önskan om gemensamma standards hos vissa av IT-Telekomföretagens medlemmar. Fler frågor kom från publiken om kring problemen med inlåsning. Jonas Söderström, författare till boken ”Jävla skitsystem”, menade att drivkrafterna saknades för att utveckla riktig bra system då vi idag har ett oligopol på den kommunala programmarknaden som inte skapar någon press på leverantörerna att fortsätta utveckla system. Dåliga systemen kan se likadan ut år efter år.

http://javlaskitsystem.se

http://www.itotelekomforetagen.se/debatt/program_almedalen_2012

Intel arrangerade ett seminarium kring Ale kommuns satsning på egna bärbara datorer till eleverna på lågstadiet. Förutom Anna-Karin Hatt var även Ibrahim Baylan från Socialdemokraterna där. Personal från Ale kommun pratade om sina positiva erfarenheter. Intel har ett datorkoncept ”Classmate” som Ale kommun implementerat. Resultaten i de nationella proven hade dramatiskt förbättras. Dock saknas forskning ännu. Stor del av efterföljande diskussion handlade förutom om forskningsläget också om lärarnas villkor och behovet av utbildning för denna grupp. Intel skickar med  det öppna kontorspaketet Libre Office i flera andra länder men inte i den svenska tappningen av ”Classmate”.

http://www.zdnet.com/blog/open-source/intel-distributes-libreoffice-can-microsoft-be-pleased/10428

Se seminariet här: http://www.tvalmedalen.se/2917


Publicerat

i

,

av

Etiketter: