Kivos

Rapport från Kivos möte i Vara

Det var en fullspäckad agenda på KIVOS höst och årsmöte i Vara den 7 december med fokus på integrationslösningar och kontorsprogram.

Deltagare: Ola Johansson, Håkan Askolin (Vara), Göran Westerlund, Ulf Hörstam, Malin Ahlander Johansson (Alingsås), Göte Olsson, Mikael Andersson (Vårgårda), Frode Wendelbo, Göran Persson (Mölndal), Per-Erik Lundahl, Christina Larsson (Ale), Karin Gustafsson (Falköping), Camilla Sporring, Simon Djerf (Grästorp), Jeanette Andersson (Tidaholm), Stephan Hellqvist (Osby), Daniel Lundqvist (Stenungsund), Martin Klein (Uddevalla), Claes Wallin, Hans Malmquist (Herrljunga), Håkan Sandklev (IT-universitetet i Göteborg)

09:15 Ola Johansson, IT-strateg, Vara kommun hälsar välkommen

Presentation av Vara och Vara konserthus

09:30 INTEGRATION FÖR E-TJÄNSTER I ENKÖPINGS KOMMUN

Simon Lindgren, IT-chef Enköpings kommun
Förhinder

Anders Norell från MSC om ESB-lösningen Apache Servicemix
Shamsul Khan, ersättare, berättar om Enköpings lösning med e-tjänster. Allt bygger på open source.

Jörgen Hellgren från Svensk e-identitet om autentisering
Tommy Nilsson, ersättare, berättar vidare om Enköpings lösning. Medborgaren väljer själv var på hemsidan e-tjänsterna ska ligga. Allt beräknas vara klart under 2011. Hela inloggningstjänsten köps som molntjänst av Svensk e-identitet. Elever använder lösningen med Yubikey. Personal kan använda sms-inlogg, e-leg eller id-password.

 


10:00 INTEGRATION MED MULE SOM VERKTYG

Fredrik Andersson från Pulsen om möjligheter med Mule ESB
Mule är en integrationsplattform som finns både som open source och i enterprise edition (som köps).

Punkter från presentationen:

Bakgrund Mule – Open Source-projektstart 2003. Syfte att förenkla integrationsarbete. Världens mest spridda och produktionssatta ESB. Aktiv community.

Produkten – Enkel och snabb att installera. Funktionalitet. Vedertagna standarder. Teknik- och plattformsoberoende. Konfigurering i stället för programmering. Bra dokumentation.

Lösningsområden – Tjänsteorienterad arkitektur (SOA), federering (utbyte) av information (helt eller delvis), centraliserad hantering av identitetslösningar, notifieringstjänst, information för vårdtagare och anhöriga.

 

10:40 Paus


11:00 ÖPPNA KONTORSPROGRAM

Per Eriksson, LibreOffice om ”LibreOffice och OpenOffice – vad är skillnaden ?”
Punkter från presentationen:
Historik – > 100 sponsrade utvecklare, 100 miljoner nedladdningar, 6 plattformar, 90 språk, idag ett av de största opensource-projekten.

Svenska gruppen inom OpenOffice – 20 personer. Ansvarar för dokumentation, support, marknadsföring och release. Arbetar nära andra projekt i Openoffice.org, såsom QA, NLC

TDF (The Document Foundation) och LibreOffice – Funnits sedan 2001, Utveckla nästa generations community, startades av erfarna medlemmar, oberoende organisation med nya processer, utveckling och kollaborering, steering committee, sponsras av Novell, Red Hat, Google och Gnome.

Licenser och JCA/SCA – samma licens (LGPL), kompatibel med OpenOffice.org, samma regler. Diskussion kring fler licenser (kunden väljer vilken). Inget joint copyright agreement (JCA/SCA), inget avtal som krävs, alla kan bidra.

Hur långt har LO kommit? – 3.3.0 rc1 2010-12-04, 80000 nedladdningar, svenskt community under uppbyggnad, samma versionshantering som OO, Go-oo avvecklas.
Framtiden – Nytt starkare community, många stadigvarande bidragsgivare, enklare processer, enkelt att bidra med ny kod, brett industristöd, ny versionshantering.

Önskemål: alla versioner på svenska, manualer på svenska, rtf-bugg avhjälpt.

 

 

Robert Olofsson, Nordic Peak om generering av dokumentmallar

Punkter från presentationen:
Dokumentgeneratorn – webbaserad mallhantering


Bakgrund: Utvecklades åt Sundsvalls kommun i samband med införande av OO. Är idag integrerad i intanätet med single sign on. Vidareutvecklad åt Rikspolisstyrelsen 2009. Integrerades i denna miljö med SSO och behörighetslösning.

Fördelar: Centraliserad mallhantering. Fungerar ed både OO och MSO. Möjliggör filtrering, kategorisering och sökning av mallar. Kräver ingen installation på klienter. Inga licenskostnader. Förenklar integration med andra system. Ökad säkerhet då makron inte används.

 

Integration: SSO via ex active directory.

Införande: Kartläggning av befintliga mallar och ev makron. Konvertering och utveckling till OO. Utveckling av eventuell tilläggsfunktionalitet i Dokumentgeneratorn. Integration i befintlig IT-miljö med SSO. Utbildning och dokumentering av lösning.

Teknik: Java 1.5

12:00 Årsmötesförhandlingar

Göran Westerlund visar brevet till IT- och regionsminister Anna-Karin Hatt. Brevets innehåll bifalles av deltagarna.

Verksamhetsberättelsens innehåll antages av deltagarna.

Per-Erik Lundahl avgår ur KIVOS styrelse. Frode Wendelbo föreslås. Sittande styrelse väljs om och Frode Wendelbo väljs in.

Mötet avslutas.

12:30 Avslutning och lunch

Vid anteckningarna

Malin Ahlander Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: