Kivos

Rapport från öppna kommuner i Danmark

Den 21:a maj besökte Kivos vår danska motsvarighet Offentligt digitaliseringsfællesskab – OS2. Besöket var förlagt till Ballerups kommun utanför Köpenhamn. Där fick vi en hel dags genomgång  av eSamhällsfrågor i Danmark och OS2:s arbete av Lyngby-Taarbaek kommuns digitaliseringschef Jens Kjellerup och chefkonsulent för digitalisering Niels-Erik Nordberg i Ballerups kommun.

Vi fick även en rundvandring på medborgarkontoret som vi alla blev imponerade av.

De som representerade Kivos var  Göran Westerlund, Malin Johansson från Alingsås, Frode Wendelbo och Mikael Johansson från Mölndals stad och Susann Pohlen från Stenungsunds kommun.

48 kommuner (av 96) och 38 leverantörer med i OS2 – Devisen är för ”OS2 framtidens digital samarbete till framtidens offentliga organisationer”.

Organisationen OS2 är 4 år gammal. Den startades av IT-chefer och webbredaktörer. Ca 4-5 kommuner var med från början. Köpenhamn steg med i samband med att de satsade 40 miljoner på sin nya webb med Drupal. De är med i OS2 men inte aktiva. http://kk.dk

Elektronisk dokumenthantering – den förra regering utvecklade en standard men genomförde inte implementeringen. Den nuvarande regeringen inför denna standard med tvingade krav på kommunerna.
OS2 vill arbeta med fullständiga digital lösningar och inte pappersorienterade lösningar (som att skicka lönebesked med mail som bifogad pdf-fil)

Lite kort historik för den danska kommunala IT-marknaden. Kommundata såldes till CSC för 8 år sedan. Nya ”kommundata” heter KMD. http://www.kmd.dk/

KOMBIT är en organisation som kravställer system. De ägs av KL (danska SKL) – ”KOMBIT er kommunernes it-fællesskab – vi skaber konkurrence i det kommunale it-marked” http://www.kombit.dk/

Exempel på lösningar som KOMBIT beställer är central personregister, centralt verksamhetsregister, kommunal dagpengsystem (sjukpening). KOMBIT går in och definerar ett system för kommunerna därefter bygger marknaden systemet.

”De fem systrar” IBM, SCS, KMB mfl dominerar marknaden. Kommunernas arkitekturråd finns i KL, deras mål är att bryta ner och modulisera arkitekturen. Marknaden skapar idag referensimplementeringen, OS2 vill skapa en egen öppen referensimplementering.

Ett initiativ från KOMBIT  är  ett dokumnetindex och ett annat ”utbetalning danmark” som är en central utbetalningsfunktion.
Den digitala brevlådan – den 15:e november 2014 blev epost obligatorisk för danskarna. 90% av allmänheten tar emot digital post och har en digital signatur. Alla över 15 år har ett bankkonto och möjlighet att hämta sin post.
3 kr 50 öre är kostnaden för varje epostbrev för kommunen. Den digitala brevlåda heter http://eboks.dk

PROJEKT
Utveckling och samarbete kring servicemoduler som OS2-forms (nyttjas tex vid samråd kring detaljplan – skickar då länk till dokument)
Visa kommunens ärenden på nätet – kopierar databas från ärendesystem till annan extern databas och tar bort persondata.
OS2 har tagit hand om diverse föräldralösa FOSS projekt.
I Danmark har man byggt upp CPR som är personnummer plus OID-identitet (64 tecken). CPR-broker är en funktion som håller ordning på personummer på tvärs. Nyttjas vid skyddad identitet, papperslösa, osv.
KLE-nummer beskriver all kommunal verksamhet. Totalt finns 6500 nummer. KLE-nummer är inmappar i kommunens katalogtjänst styr tillgång till information. http://www.kle-online.dk/emneplan/08/

Ett framtidprojekt är att använda tal-igen-kännelse för mobil dokumentation i vård och omsorg.

OS2 har med hjälp av jurister tagit fram ett licensavtal för FLOSS. OS2 äger programmet men alla kan använda koden. Licensen är  MPL2. https://www.mozilla.org/MPL/2.0/
OS2 har nu ett nytt sätt att upphandla. Kommunen beskriver vad vi man vill och vilka visioner man har – hur uppfyller leverantören det ? Kravet är att gällande lagstiftning ska gälla – även i framtiden.

Samarbete med följande organisationer KOMBIT, KTC, TING (bibliotekssystem), KL .
Finansiering via medlemsavgift för strategi, juridik.
OS2 hade en omsättning i år 2015 på 10 Mkr. Leverantörer får en utställningsplats i avgiften plus ett ”OS2-certifikat”. OS2 beslutande organ är generalförsamlingen som väljer en styrelse. Idag är en kommundirektör ordförande i organisationen. OS2 använder LinkedIn och Slideshare för kommunikation/dialog.

Niels-Erik Nordberg, Ballerup kommun presenterade Ballerup som har 50000 invånare. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ballerups_kommun
Ballerup kör dokumenthanteringssystemet Alfresco sedan tidigare. Skapar nu en strategi med kombinationen Drupal – Alfresco enligt ”Alingsåsmodellen”. Även Roskilde kommun kommer att göra samma sak.

OS2-forms byggt på Google forms. Ballerup använder SBSYS. Koppling på gång mellan Alfresco och SBSYS.

SBSYS http://www.sbsys.dk/sbsys/sbsys-overblik

System APOS med roller, lokationer, mm multifunktionell (ett komplement till katalogtjänst med fler attribut). Också koppling till KLE-nummer.APOS har json-baserade öppna api:er

ALLA OS2-PROJEKT:
> CPS broker
> kobra (.dotnet opensource CMS)
> OS2forms
> OS2 KITOS: Systemet KITOS bl. a för att register avtal, systemägare, systemförvaltare etc
> OS2mo
> os2opgavefordeleler
> OS2vera
> OS2web 1.0 – webbstandard med certifierade programprodukter
> OS2dagsorden
> OS2geo (typ fixa min gata)
> OS2inbe
> OS2kle
> OS2kontaktcenter (vilande/nedlagt)
> OS2talk
> OS2webscanner – för att upptäcka personnummer och personuppgifter på kommunwebbar, finns på github.
> SMSBROKER
> VALGHALLA – 65 kommuner använder system för organisering av politiska val.


Publicerat

i

av

Etiketter: