Kivos

Runda bordsamtalet hos Anna-Karin Hatt

Nu har rundabordsamtalet hos IT-minister Anna-Karin Hatt kring e-förvaltning och digitala samhällstjänster genomförts. Mötet finns inspelat – för att se webbsändningen gå till http://www.regeringen.se/sb/d/14375/a/162622

Kivos har inbjudits av IT-minister Anna-Karin Hatt att deltaga i dialogen kring den digital agendan. Göran Westerlund, IT-chef i Alingsås kommun deltog i rundabordssamtalet på näringsdepartementet den 10/3.

Kivos har tidigare skrivit två brev i till IT-ministern kring temat öppenhet och öppna standards som ämnen för den digitala agendan.

I det senaste brev framhåller Kivos styrelse att ”våra kommuner arbetar aktivt på att öka andelen öppna program inom den kommunala verksamheten och för att offentlig sektor skall använda sig av öppna standards för informationsutbyte” och att ”Danmark och Norge har tagit ställning för att använda det öppna dokumentformatet ODF. Vi tror att det är nödvändigt med ett liknande initiativ i Sverige och tycker att det bör ingå i regeringens kommande digitala agenda.”

Skrivelserna finner du längst ned på denna sida. En kopia har också skickats till SKL, Sveriges Kommuner och landsting.


Publicerat

i

,

av

Etiketter: