Kivos

Sambruk,Kivos, FFKP, Open Jämtland pratar ”programverk”

På Sambruks vårkonferens deltog Kivos, Sambruk, FFKP, Open Jämtland och Open Source Sweden i ett intressant gruppsarbete kring öppen källkod och behovet av ett ”programverk”.  Gruppen ansåg att det borde tas fram en sådan samling- och informationsplats. Speciellt angeläget är det för offentliag organsiationer att få vägledning för de nya molntjänsterna och arbetet med ”öppen data”. Förebilden är den norska siten http://www.delingsbazaren.no

Gruppen ansåg att följande frågor var viktiga

Inriktning på offentlig sektor
Dela kunskap & erfarenheter kring öppna program
Stödja utveckling genom innovation och öppenhet
Länka till programvaran – ej teknisk lagringsyta
Erbjuda värderingssystem för molntjänster
Hjälpa till med att definiera ”öppen data”
Leverantörsförteckning – leverantörsneutralt
Erfarenhetsbank – kunskapsbank
Kräver legitimitet – vilka aktörer ställer sig bakom ?
Prata med SKL om medverkan
Verksamhetsfokus
Annat namn än programverket
Förankring hos öppen källkods aktörer & samordning
Finansiering ?
Hitta varandra med samma verksamhetsbehov
Alltid uppdaterat – kräver redaktionellt arbete
Kräver community och delaktighet
Kräver förstudie som definierar mål, målgrupp, vision
och syfte

Home

http://openjamtland.se

http://opensourcesweden.se/

http://ffkp.se


Publicerat

i

,

av

Etiketter: