Kivos

SR P1 ”Gigantisk utmaning att kunna läsa filformat i framtiden”

Vetenskap & Miljö i Sveriges Radio P1 tar upp frågan om hur vi skall kunna läsa filformaten i framtiden.

EU-projektet Preforma har tagit sig an utmaningen att utveckla kontrollverktyg för att framtidssäkra många av Sveriges och EU:s olika arkiv. Där finns digitalt lagrad information som inte är tillräckligt perfekt sparad för att vi ska komma åt den i framtiden.

Digitalt arkiverad information kan i princip lagras år efter år efter år utan att bli oläsbar eller oåtkomlig. Informationen finns där, men framtidens motsvarigheter till våra datorer måste förstås ha programvaror som kan läsa filerna – och filformatens tekniska specifikationer måste vara så optimala det bara går.

– Ett exempel är att dokumentation över hur vårt kärnbränsleavfall lagras extremt angelägen att bevara för framtiden, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid högskolan i Skövde.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6030538


Publicerat

i

av

Etiketter: