Kivos

Stockholms universitetsbibliotek väljer det öppna systemet Koha

Det öppna och fria systemet Koha kommer att ersätta det nuvarande bibliotekssystemet Voyager på Stockholms universitetsbibliotek efter ett beslut i bibliotekets ledningsgrupp.  Koha ska fungera som cirkulationsmodul i en större systemarkitektur där det nationella LIBRIS-systemet är en nyckelkomponent.

Bakgrunden till beslutet är att det nuvarande systemet är gammalt och inte längre utvecklas i någon större utsträckning. Under 2014 har olika alternativ utvärderats, med fokus på två möjliga vägar framåt: att upphandla ett nytt cirkulationssystem eller att implementera en open source lösning. Eftersom det framgick att det inte fanns något separat cirkulationssystem att upphandla, utan att biblioteket skulle bli tvungna att upphandla ett komplett integrerats system (ILS), lades istället fokus vid open source spåret, där Koha framstod som det främsta alternativet.

Koha har under hösten 2014 testats och utvärderats, och funnits motsvara de behov och krav som biblioteket ställer på ett cirkulationssystem. Målsättningen är att Koha ska vara implementerat i slutet av 2015.

 

http://www.sub.su.se/start/nyheter/blogg/2015/januari/stockholms-universitetsbibliotek-valjer-koha/

http://koha-community.org


Publicerat

i

av

Etiketter: