Kivos

Styrelsen

Styrelsen valdes på höstmötet i Stenungsund 2013.

Ledamöter:

Göran Westerlund, ordförande. IT-chef Alingsås kommun. Epost: goran.westerlund(a)alingsas.se

Per Augustsson, ledamot. IT-chef Falköpings kommun. Epost: per.augustsson(a)falkoping.se

Göte Olsson, ledamot. IT-chef Vårgårda kommun. Epost: gote.olsson(a)vargarda.se

Peter Legendi, ledamot. IT-chef Vårgårda kommun. Epost: peter.legendi(a)vargarda.se

Susann Pohlen, ledamot, IT-chef Stenungsunds kommun. Epost: susanne.pohlen(a)stenungsund.se