Kivos

Summering av seminariet ”Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?”

Den 6:e juli genomfördes på Västsvenska Arenan i Almedalen seminariet ”Hållbara och ohållbara IT-system: Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?”. Arrangör var Högskolan i Skövde.

På seminariet i Almedalen var säkerheten av data i fokus. Demokratin behöver en förvaltning som har kontroll över samhällets data. Under det senaste året har dock flera myndigheters anskaffning av IT-system gått fel, vilket har granskats av media. Hur kan vi undvika riskfylld inlåsning i IT-system och därmed bristande kontroll över samhällets viktiga data?  Det var kärnfrågan för seminariet där också resultatet av en enkät där riksdagspartier fått svara på frågor i ämnet presenterades.

I seminariet medverkade följande personer:

Björn Lundell, professor i Datavetenskap, Högskolan i Skövde
Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun
Arman Borghem, it-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Daniel Bäckström, riksdagsledamot, Centerpartiet
Ulf Nylén, moderator och ledningskommunikatör, Högskolan i Skövde

Så här summerar Högskolan seminariet : http://www.his.se/en/Research/informatics/Software-Systems-Research-Group/Article20180706/


Publicerat

i

av

Etiketter: