Summering av seminariet ”Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?”

Summering av seminariet ”Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?”

Summering av seminariet ”Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?”

Den 6:e juli genomfördes på Västsvenska Arenan i Almedalen seminariet ”Hållbara och ohållbara IT-system: Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?”. Arrangör var Högskolan i Skövde.

På seminariet i Almedalen var säkerheten av data i fokus. Demokratin behöver en förvaltning som har kontroll över samhällets data. Under det senaste året har dock flera myndigheters anskaffning av IT-system gått fel, vilket har granskats av media. Hur kan vi undvika riskfylld inlåsning i IT-system och därmed bristande kontroll över samhällets viktiga data?  Det var kärnfrågan för seminariet där också resultatet av en enkät där riksdagspartier fått svara på frågor i ämnet presenterades.

I seminariet medverkade följande personer:

Björn Lundell, professor i Datavetenskap, Högskolan i Skövde
Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun
Arman Borghem, it-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Daniel Bäckström, riksdagsledamot, Centerpartiet
Ulf Nylén, moderator och ledningskommunikatör, Högskolan i Skövde

Så här summerar Högskolan seminariet : http://www.his.se/en/Research/informatics/Software-Systems-Research-Group/Article20180706/