”Swedish public open source movement working from the bottom up”

”Swedish public open source movement working from the bottom up”

Europeiska kommisionens webbsite Joinup skriver om Kivos arbete och införandet av FixaMinGata i Sverige. Arbete med  offentliga samverkan och öppen programvara sker som en gräsrotsrörelse är Joinups analys. Läs mer på https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/swedish-public-open-source-movement-working-bottom