Kivos

Tilldelningsbeslut fattat i Kammarkollegiets upphandling ”Öppna programvaror”

Kammarkollegiet har den 28 januari 2011 fattat tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen Öppna programvaror 2010.

Upphandlingsområdet syftar till att tillgodose offentlig sektors behov av att kunna avropa programvaror baserade på öppen källkod med tillhörande konsulttjänster.

Tilldelningsbeslutet innebär att följande leverantörer har erbjudits att teckna ramavtal:

  • Arctic Group AB
  • Init AB
  • Pro4U Open Source AB
  • Redbridge AB
  • Redpill Linpro AB

 Kammarkollegiet inväntar nu utgången av tiodagarsfristen.  

http://www.avropa.se/templates/page____4686.aspx


Publicerat

i

,

av

Etiketter: