Kivos

Treserva

 

Namn: Treserva

Leverantör: Logica

Hemsida: www.logica.se

Testdatum: 2010-05-19

Maria Carlsson, Logica, svarar att det finns beroenden av Microsoft Office. Det dagliga arbetet i Treserva fungerar utan koppling till MS Office om man använder Documenta (allmänna dokument) med undantag för de som ska ta ut rapporter och användarna på familjerätten som måste ha MS Office då vi levererar officiella blanketter i Word tillsammans med Treserva.

Slutsats: Treserva fungerar inte med OpenOffice