Kivos

Wärna

 

Namn: Wärna (ett program för handläggning av överförmyndarfrågor)

Leverantör: Argentum AB

Hemsida: http://www.argentum.se/sv/

Testdatum: 2008-12-03

Wärna kräver Microsoft Access.

Slutsats: Wärna fungerar inte med OpenOffice