Kivos

Winna

 

Namn: Winna (ett program för administration av lotteritillstånd)

Leverantör: Argentum AB

Hemsida: http://www.argentum.se/sv/

Testdatum: 2008-12-10

Winna kräver Microsoft Access

Slutsats: Winna fungerar ej med OpenOffice