Kivos

KIVOS – Kommuner i Väst, Open Source

 • Bevarandeformat för digital signerade dokument – uppdatering

  Bevarandeformat för digital signerade dokument – uppdatering

  Nu finns en uppdatering från Software Systems Research Group på Högskolan i Skövde med fler testresultat kring bevarandeformat för digital signerade dokumentet. Testen bygger på fyra av varandra oberoende validatorer kontrollerar hurvida filer är genererade i godkänt bevarandeformat – PDF/A-1. Högskolan i Skövde deltar i Sambruks kompetensnätverket för e-underskrifter där den nya sammanställningen presenteras. Sammanfattningsvis…

 • Testning av filer för bevarande

  Högskolan i Skövde har som i del av arbetet i Sambruks kompetensnätverket för e-underskrifter testat filer för bevarande från kommunala verksamhetssystem. Resultatet är än så länge lite överraskande där ingen av de testade filerna klarar av alla hela testcykeln. Björn Lundell från Software Systems Research Group presenterade resultatet på kompentensnätverkets möte i Alingsås den 6:e…

 • Nätverk för e-underskrifter

  Ett nätverk för att hantera omställningen till digitala underskrifter har varit igång i västra Sverige under 2019 med ett 15-tal kommuner. Nätverket drivs i Sambruks regi . Senast träffades nätverket den 6:e december 2019 i Trollhättans stadshus. Representanter från Ale, Mölndal, Örebro, Karlstad, Torsby, Alingsås, Uddevalla, Trollhättan, Stenungsund, Boråsregionen var på plats. På dagordningen stod…