Kivos

KIVOS – Kommuner i Väst, Open Source

  • Testning av filer för bevarande

    Högskolan i Skövde har som i del av arbetet i Sambruks kompetensnätverket för e-underskrifter testat filer för bevarande från kommunala verksamhetssystem. Resultatet är än så länge lite överraskande där ingen av de testade filerna klarar av alla hela testcykeln. Björn Lundell från Software Systems Research Group presenterade resultatet på kompentensnätverkets möte i Alingsås den 6:e […]

  • Nätverk för e-underskrifter

    Ett nätverk för att hantera omställningen till digitala underskrifter har varit igång i västra Sverige under 2019 med ett 15-tal kommuner. Nätverket drivs i Sambruks regi . Senast träffades nätverket den 6:e december 2019 i Trollhättans stadshus. Representanter från Ale, Mölndal, Örebro, Karlstad, Torsby, Alingsås, Uddevalla, Trollhättan, Stenungsund, Boråsregionen var på plats. På dagordningen stod […]

  • ”Challenges in working with communties ”

    LIM-IT projektet vid Högskolan i Skövde håller den 22:e november ett möte med rubriken ”Challenges in working with communties – experiences from a muncipality perspective”. Erfarenheter från Alingsås kommun och kommunsamarbeten i ett antal olika digitaliseringsprojekt och initiativ kommer att redovisas och diskuteras. Hur tillvaratar vi goda idéer? Hur skapas hållbarhet över tid kring samverkan […]