Kivos

KIVOS – Kommuner i Väst, Open Source

 • Ersättning av Skype i Skatteverkets och Kronofogdens verksamhet

  Utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv är användning av Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform problematisk, så sammanfattar Skatteverket och Kronofogdemyndigheten sitt beslut att titta på alternativ till att ersätta Microsoft Skype med Teams. Vidare skriver myndigheterna ”De stora informationssamlingar som myndigheterna skulle göra tillgängliga för ett privat bolag i förening med uppgifternas känslighetsgrad och avsaknaden […]

 • Digitala signaturer: Sambruk släpper erfarenhetsdokument

  Sambruks nätverk för e-underskrifter har släppt ett dokument med erfarenheter av kommunernas omställning från pappersunderskrifter till digitala signaturer. Dokumentet innehåller också omfattade referenser till när underskrift kan krävas. Bland rubrikerna: Vad behöver man skriva under Olika former av elektronisk underskrift?Underskrifter av sekretessdokument Distribuera och verifiera underskriva dokumentE-arkiv och bevarande av underskrivna handlingarOmvärldsanalysOlika standarder och rekommendationer […]

 • Bevarandeformat för digital signerade dokument – uppdatering

  Bevarandeformat för digital signerade dokument – uppdatering

  Nu finns en uppdatering från Software Systems Research Group på Högskolan i Skövde med fler testresultat kring bevarandeformat för digital signerade dokumentet. Testen bygger på fyra av varandra oberoende validatorer kontrollerar hurvida filer är genererade i godkänt bevarandeformat – PDF/A-1. Högskolan i Skövde deltar i Sambruks kompetensnätverket för e-underskrifter där den nya sammanställningen presenteras. Sammanfattningsvis […]