Kivos

Författare: Göran Westerlund

  • Kivos bärande idé

    Kivos bärande idé har varit att nätverka kring möjligheterna att använda open sourceprogramvara i kommunal verksamhet. Som mest har ett 15-talet västsvenska kommuner varit aktiva från 2009 och under ca 10 års tid. Nätverket har därefter trappat ned aktiviteter och fokuserat på att starta nya aktiviteter inom föreningen Sambruks ram. Många kommuner är numera medlemmar…

  • Ersättning av Skype i Skatteverkets och Kronofogdens verksamhet

    Utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv är användning av Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform problematisk, så sammanfattar Skatteverket och Kronofogdemyndigheten sitt beslut att titta på alternativ till att ersätta Microsoft Skype med Teams. Vidare skriver myndigheterna ”De stora informationssamlingar som myndigheterna skulle göra tillgängliga för ett privat bolag i förening med uppgifternas känslighetsgrad och avsaknaden…

  • Digitala signaturer: Sambruk släpper erfarenhetsdokument

    Sambruks nätverk för e-underskrifter har släppt ett dokument med erfarenheter av kommunernas omställning från pappersunderskrifter till digitala signaturer. Dokumentet innehåller också omfattade referenser till när underskrift kan krävas. Bland rubrikerna: Vad behöver man skriva under Olika former av elektronisk underskrift?Underskrifter av sekretessdokument Distribuera och verifiera underskriva dokumentE-arkiv och bevarande av underskrivna handlingarOmvärldsanalysOlika standarder och rekommendationer…