Kivos

Författare: Göran Westerlund

 • ”Challenges in working with communties ”

  LIM-IT projektet vid Högskolan i Skövde håller den 22:e november ett möte med rubriken ”Challenges in working with communties – experiences from a muncipality perspective”. Erfarenheter från Alingsås kommun och kommunsamarbeten i ett antal olika digitaliseringsprojekt och initiativ kommer att redovisas och diskuteras. Hur tillvaratar vi goda idéer? Hur skapas hållbarhet över tid kring samverkan…

 • Hållbar digitalisering – möjligheter och hinder

  Konferensen ”Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder” genomförs den 19 augusti 2019 på Högskolan i Skövde under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till verksamhetspersoner och beslutsfattare i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige. Under konferensen behandlas hur olika aktörer möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar…

 • Elektroniska underskrifter

  Elektroniska underskrifter

  Den 16:e november kommer Sambruk och Kivos att gemensamt hålla en seminariedag kring elektroniska underskrifter i Mölndals stadshus.  Intresset är stort i kommunerna för elektroniska underskrifter och just nu har vi dialog med flera kommuner som kommer att berätta om sina initiativ. Karlskrona och Mölndal  är kommunerna som har påbörjat eller är i startgroparna med…